Areopagus: miercuri, 3 martie , orele 19, Forum


100 de ani de la naşterea lui Agnes Gonxha Bojaxhiu (MaicaTereza): Modele de asistenţă socială de la Vasile cel Mare la Maica Tereza.

Invitat: Dr. Alexandru Nădăban

Trăim într-o lume tehnologizată, cu o rapidă dezvoltare, o lume extrem de scumpă. De aceea asistenţa socială costă. De exemplu, Marsha J. Evans, fost preşedinte şi Chief Executive Officer a Crucii Roşii Americane avea un salar de $651,957 plus cheltuieli. Cînd a demisionat în 2005 i s-a s-a oferit o compensaţie de $780000. Brian Gallagher, preşedintele United Way avea în urmă cu cîţiva ani salariul de pornire $375,000, plus numeroase deduceri din cheltuieli pentru cei 11 milioane de donatori şi 2.5 milioane de voluntari.

Spre deosebire de aceşti directori din SUA, Vasile cel Mare nu a făcut bani de pe urma săracilor ci, moştenind de la părinţii săi o mare avere, a folosit-o numai în scopul carităţii, a milosteniei creştine. El i-a ajutat pe bolnavi, săraci şi pe lipsiţi – creştini, păgîni sau evrei – cu aceeaşi dragoste şi bunătate ca pe fiii Bisericii. Pentru întreţinerea asezămintelor de asistenţă socială şi-a folosit averile sale şi ale Bisericii. Vasile a încercat să trezească compasiunea bogaţilor, spunîndu-le că bogăţiile sunt de la Dumnezeu, iar ei sunt numai administratorii lor pentru ajutorarea semenilor lor. Bogăţiile sunt în măsură să descuie porţile cerului cînd, oamenii, dezbrăcaţi de egoism, de lux şi de robia patimilor, înţeleg să trăiască Evanghelia iubirii şi nesiliţi de nimeni să le împartă săracilor şi suferinzilor. Cine nu face aşa, este, un om nedrept şi lacom, un tîlhar public, care face nedreptate tuturor acelora a căror sărăcie ar putea-o alina.

În urmă cu doar cîţiva ani, un ziarist american a văzut-o pe Maica Teresa spălând un bolnav cu răni grave şi i-a spus: „Eu n-aş face aşa ceva nici pentru un milion de dolari”. „Nici eu”, i-a răspuns Maica Tereza. „Pentru un milion de dolari nu, însă din iubire faţă de Cristos, da, şi cu bucurie”.

În istoria omenirii şi a Bisericii au existat mulţi oameni, bărbaţi şi femei, de toate rasele, din toate popoarele care ar putea fi luaţi ca modele în asistenţa socială de azi. Fiecare dintre ei au făcut ceva şi au crezut că au avut succes în ceea ce şi-au propus. În asistenţa socială succesul se nu se defineşte prin ceea ce acumulezi, ci prin ceea ce reuşeşti să dai. Unii dintre cei implicaţi în asistenţa socială au fost buni organizatori, alţii s-au implicat personal dîndu-se pe sine. Aş vrea să reconsiderăm locul asistenţei sociale în Biserică, dincolo de modelele puse la dispoziţie de oameni, aceştia fiind chiar personaje extrem de cumoscute şi dedicate ca şi Vasile cel Mare, George Muller, Franke, Albert Schweitzer  sau Maica Teresa. Pentru început vă propun dezbaterea unui text uşor modificat din Evanghelia lui Matei :  

„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toţi asistenţii sociali vor fi adunaţi înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;” am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”