René Descartes


Se spune că René Descartes se afla la masă într-un han din Olanda pe cînd hangiul l-a întrebat dacă vrea să comande ceva de mîncare. Descartes îi spuse că nu poate să se gîndească la asta şi, deodată, puf… dispăru! Aceasta este varianta populară a înţelegerii zicalei sale din care se aminteşte selectiv doar o parte, cogito ergo sum, adică, cuget deci, exist. Cum nu a putut să cugete, conform glumei şi înţelegerii populare, Descartes a dispărut.

De fapt filozoful şi matematicianul francez a spus mai mult decît atît chiar dacă a fost acuzat la vremea respectivă de ateism. Întreaga frază este cam aşa: Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum Deus est şi se poate traduce cu „Mă îndoiesc deci cuget, cuget deci exist, exist deci Dumnezeu există.” Rămîne de văzut dacă există un raport între existenţă şi gîndire, cine determină pe cine sau ce. Ar fi logică citirea acestei fraze de la coadă la cap? Dar avînd în vedere că Vulgus veritas pesimus interpres, adică gloata este cel mai prost interpret al adevărului, rămîne de văzut unde se ajunge dacă se votează în privinţa adevărului.

Pentru unii mai puţin sfioşi ce suportă un limbaj mai tare recomand o scurtă prezentare a lui Decartes din care ăv cors lipseşte ultima parte a maximei,  Dumnezeu, la http://www.youtube.com/watch?v=BHihkRwisbE&feature=related