Scurgerea timpului şi desfăşurarea evenimentelor (6)


La ultima şedinţă de comitet menţionată anterior la (5) avînd în vedere alte minciuni ale păstorului Vasile Mich şi la refuzul delegaţilor comunităţii de a discuta cauzele nu efectele situaţiei create de Vasile Mich am cerut să citesc această declaraţie. După ce am citit-o am lăsat-o secretarului bisericii să fie înregistrată și am plecat. S-a mai discutat încă o oră în absenţa mea. Tot atunci păstorul Vasile Mich i-a cerut lui Florin Lucaci să se dezică de Alexandru Nădăban. De-a dreptul comic!

Declaraţie

Către comitetul bisericii creştine baptiste din Cicir

Subsemnatul Alexandru Nădăban credincios al Cultului Creştin Baptist din România din anul 1983, actualmente membru în Biserica creştină baptistă din Cicir, am luat cu surprindere la cunoştiinţă de hotărîrea comitetului din data de 8 aprilie 2012 prin care mi s-a interzis să predic pe termen nelimitat fără ca această chestiune să se găsească pe ordinea de zi a comitetului la acea dată. Hotărîrea comitetului contravine secţiunii a 3-a din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist, al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, publicat la Bucureşti în anul 2008, art. 18.4 ce stipulează că ”Membrii bisericii au dreptul şi responsabilitatea de a se implica în slujirea bisericii potrivit cu chemarea divină, înzestrarea duhovnicească, maturitatea spirituală şi mărturia creştină pe care aceştia o au în familie şi societate.”

Decizia comitetului care a venit la cîteva minute după participarea la Cina Domnului mă uimeşte, cu atît mai mult cu cît Statutul stipulează încă din Preambul II, pg. 2 că “Baptiştii consideră că libertatea religioasă este inalienabilă şi irevocabilă şi că nici o altă libertate nu este în siguranţă acolo unde nu există libertate religioasă”.

Prin hotărîrea comitetului consider că mi s-a adus atingere garanţiei date de Statut în ceea ce priveşte libertatea de a crede şi a mărturisi credinţa, libertatea de închinare privată şi publică şi libertatea de interpretare a Scripturii. Rezervîndu-şi unilateral dreptul de a predica fratele păstor Vasile Mich contravine clar art. 20.1 Secţiunea a 3-a din Statut şi din Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist (Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România 2009) care afirmă despre slujitorii bisericii (pg 20): “Potrivit învăţăturii şi practicii bisericilor baptiste, evanghelizarea personală şi publică, predicarea Cuvîntului lui Dumnezeu, conducerea grupurilor mici, acţiunile de caritate, precum şi alte activităţi cultural-religioase reprezintă atribuţii ale preoţiei universale, calitate pe care o are fiecare credincios baptist” şi “Noi credem şi mărturisim că, preoţia în conformitate cu Noul Testament nu formează o clasă specială, ci o calitate pe care o are fiecare credincios; ea este universală. Fiecare credincios e un preot. Fiecare are dreptul de a se apropia de Dumnezeu direct prin Domnul Isus, fără alt mijlocitor. Fiecare are drept de a oferi jertfe bisericeşti.”

Deasemenea cred că hotărîrea comitetului din data de 8 aprilie 2012 contravine garanţiei oferite de statul român în ceea ce ne priveşte ca şi cult, adică cea stipulată în Statut la Cap. 1, art. 1, aliniatul f: “Credincioşii baptişti şi aparţinătorii sunt protejaţi de statul român împotriva oricăror comportamente care au ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare ori a unei stări de inferioritate, legate de apartenenţa acestora la credinţa baptistă.” Mi se pare ciudat că cel care manifestă astfel de comportamente este tocmai păstorul bisericii baptiste, Vasile Mich.

Faţă de aceste garanţii îmi exprim surprinderea şi mîhnirea că fratele păstor Vasile Mich a găsit cu cale să conducă biserica inspirînd frică, în conformitate cu o colecţie de legi instituită ad-hoc fără aprobarea comitetului şi o viziune ce nu se regăseşte în Mărturisirea de credinţă, că biserica din Cicir ar fi o grădină, iar fratele păstor Vasile Mich ar fi grădinarul. În contradicţie cu fratele Vasile Mich care se comportă ca şi cînd el este singura autoritate în grădina sa, Mărturisirea afirmă Despre Biserică pg. 17: “Conducerea directă a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sfînt. Nu recunoaştem grade ierarhice. Cei ce primesc anumite însărcinări sunt slujitori ai bisericii, nu stăpîni care să poruncească.”

În egală măsură îmi exprim nedumerirea referitor la pretinsele sale acuzaţii la adresa mea, despre care nu am discutat cu dînsul şi care la fel ca şi hotărîrea de comitet nu au fost comunicate bisericii.

Personal consider că s-a ajuns la această stare de fapt în mod unilateral. Vasile Mich este cel ce a declanşat, întreţinut şi escaladat cearta sa personală cu Alexandru Nădăban, eu retrăgîndu-mă unilateral din predicare timp de o lună şi revenind asupra hotărîrii la insistenţele sale. Prin acuzaţiile sale la adresa mea, la adresa teologiei mele şi la adresa slujirii mele, el se identifică ca victimă, cu toate că tot timpul şi-a asumat responsabilitatea şi a jucat rolul de a fi atît reclamantul, procurorul, judecătorul, cît şi călăul meu, adăugînd la toate acestea influenţarea comitetului după un vot care nu ar fi dus la “condamnarea” mea. Cunoaştem că cel ce perseverează să joace în acelaşi timp rolul de victimă, reclamant, procuror, judecător şi călău nu face altceva decît să caute răzbunarea.

Mărturisesc că Mich Vasile care m-a invitat să devin membru în biserica din Cicir, care mi-a cerut să predic, să conduc şcoala duminicală chiar şi atunci cînd a cunoscut trecutul meu, nu mai este acelaşi cu cel de azi. Cu toate acestea eu nu cred că modul său de a acţiona este reprezentativ pentru păstorii bisericilor baptiste, starea de fapt nereprezentînd biserica baptistă pe care eu o cunosc şi o slujesc, ci dezvăluie un mod anacronic de a acţiona tipic pentru un tribunal comunist din epoca stalinistă.

Ca urmare, cer anularea unui vot abuziv bazat pe acuzaţii nedrepte şi mincinoase apărute din interpretarea slujirii mele sincere în biserică, şi repunerea mea în drepturile avute înainte de data de 8 aprilie 2012.

Dr. Alexandru Nădăban, PhD

30.05.2012

Scurgerea timpului şi desfăşurarea evenimentelor (5)


Miercuri 30 mai 2012 am fost invitat împreună cu Florin Lucaci la şedinţa de comitet de la orele 19, şedinţă pe care fratele păstor nu a anunţat-o în biserică.

Scopul şedinţei este ca Alexandru Nădăban şi Florin Lucaci să fie confruntaţi cu acuzaţiile ce li se aduc. Mi s-a mai transmis că trebuie  să scot de pe blog referirile la Biserica creştină baptistă Cicir.

Două remarci:

1. hotărîrea prin care comitetul a votat sub presiunea păstorului nu mi-au fost aduse vreodată la cunoştiinţă oficial sau formal.

2.  hotărîrea prin care comitetul a votat sub presiunea păstorului nu au fost aduse oficial sau formal la cunoştiinţa bisericii.

Ieşirea din ghetou (3)


Ieri 17.06.2012 orele 16.30 după luni de zile în care am fost acuzat de lucruri pe care nici măcar nu le-am gîndit, da să le şi făcut şi după o adunare generală manipulată de Viorel Iuga şi Petrică Bozianu am decis să ies împreună cu soţia definitiv şi irevocabil din biserica (ce îşi zice şi creştină, de parcă ar mai exista şi biserica necrestină) baptistă din românia.

În prezent doar crestin 🙂