Îngeri și demoni (II): Titel Maghiar – „eroul” unei povești inventate


Mai mult demoni decît îngeri. Sau și îngerii au demonii lor?

International Breaking News

CÂTEVA MENȚIUNI CU PRIVIRE LA REACȚIILE DECLANȘATE DE DEZVĂLUIRILE NOASTRE

Publicarea articolului nostru a determinat, cum era și firesc, reacții pro și contra în mediul virtual creștin românesc. Înțelegem pe de-o parte că mulți au fost șocați să ia act de aceste dezvăluiri – dacă în prealabil își formaseră, asemenea multora, o imagine pozitivă despre Titel Maghiar. Alții s-ar părea că au dezvoltat un adevărat cult pentru Titel Maghiar, nu vor să audă de argumente, nu pot concepe că Titel Maghiar nu există.

Am avut de-a face cu trei tipuri de reacții: Unii au citit, au cântărit argumentele noastre, le-au găsit pertinente și-au apreciat prin urmare inițiativa noastră. Alții au fost rezervați, preferând să nu se pronunțe. A treia categorie este și cea mai interesantă, pentru că n-a fost formată, precum ne-am fi așteptat, din cei interesați să combată dezvăluirile noastre prezentând la rândul lor probe solide. O astfel de…

Vezi articolul original 2.759 de cuvinte mai mult