Călătorie spirituală?


La cursul de cristologie un prof, pe vremea aceea mai tînăr, ne-a spus că la materia sa era vorba de mapping your Christology. Adică să-ți hărtuiești cristologia. Să o cartografiezi. Să începi de undeva și să ajungi la destinație. Cu indicatoare. Ceea ce m-a dus la concluzia firească: pe lîngă mersul nostru firesc prin lume, sunt, suntem, sunteți, într-o călătorie spirituală. Eu, tu, el, ea, noi, voi. Cu toții. Vrînd-nevrînd. Conștienți sau nu.

Banal sau nu, suntem localizați pe Terra, apoi în România (unii dintre noi) și undeva pe teritoriul țării ne-am născut. Am fost aduși pe lume și am fost înscriși într-o călătorie cu caracteristici geografice. Ne-am localizat data nașterii într-un anumit loc. Aceste două nu se vor schimba niciodată. (După cum nu se va schimba nici data și locul decesului nostru.) Și am pornit la drum.

Părerea mea, nu neapărat universal valabilă, este că identitatea proprie se confundă cu călătoria proprie. Și așa cum identitatea este una fizică și spirituală, călătoria noastră prin viață este una fizică și spirituală. Chiar dacă nu am făcut un pact cu Dumnezeu, foaia noastră de parcurs a fost întocmită, semnată și parafată de Sus.

Dar de unde acest model?

Simplu: de la Avram, de la Isac, Iacov, Iosif, Moise.  Primul, un anonim pornit în călătorie, apoi toți urmașii săi în călătoriile lor s-au intersectat cu lumea spirituală. Detaliile le găsiți în Vechiul Testament. Și apoi descoperim poporul lui Dumnezeu cu călătoria sa fizică și spirituală.

Aici lucrurile se armonizează, pentru că nu mi se pare că se complică, ci se simplifică, devin mai clare. Află și aflăm și noi cine este Dumnezeu, știm mai bine la ce să ne așteptăm și începem să ne lămurim propria călătorie. Dăm de Exod/Ieșire și dăm de includerea într-o comunitate ce are un scop foarte bine definit.

După care, dincolo de Sinai dăm de Țara Promisă și un pic mai încolo, cu ceva înfiorare, descoperim Exilul. Ce păcat că nu există în Vechiul Testament un singur capitol cu acest titlu… După care vine întoarcerea din robie. Toate aceste tipuri de călătorii impun tipere personale și comunitate.

Tiparul propriu al călătoriei cu repere geografice și cel al sumei experiențelor personale este translatat (cu toții știm asta, dar interpretăm uneori diferit) Bisericii, noul popor ales. Identitatea mea devine mai complexă sau cel puțin devin conștient de implicații pînă atunci nebănuite cînd ajung în Biserică.

Nu discut cauzele, dar călătoria mea geografică și identitară se împletește în eul meu cel de toate zilele (și nopțile, nu le-am uitat), dimensiunile ei în timp și spațiu fiind bine definite.

Dacă stau bine să mă uit, în lungimea, lățimea și înălțimea vieții mele timpul, a patra dimensiune, este hotărîtoare. Depinde cît timp petrec cu părinții, cu prietenii, cît timp sunt la școală, cît de lungi sunt sincopele mele și cît de scurte sunt reveriile datorate unor evenimente mai mult sau mai puțin imaginare. Depinde cît timp dau Bisericii.

Un model personal de călătorie spirituală ce concide cu cea fizică (geografică, biologică, experiențială) este și viața lui Isus Cristos. Cristologia s-a dezvoltat încă înainte de nașterea lui Isus din Nazaret. Vechiul Testament anticipează venirea sa, intrarea sa în lume. Betleemul, Nazaretul, Galilea, Samaria, Decapole, Capernaum și Ierusalimul sunt cîteva repere  concludente. La fel și intersectarea lumii spirituale cu lumea aceasta în aceste locuri și cu alte personaje

Crucea, mormîntul, învierea, ridicarea la cer și pogorîrea Duhului se înscriu atît pe hartă, cît și pe Cer. Ierusalimul geografic trimite la Ierusalimul ceresc. Pînă și pogorîrea Duhului Sfînt este un reper definitoriu pentru cine este Isus Cristos, pentru că el este cel ce declanșează această trimitere ca rod al împlinirii misiunii sale pe Pămînt. Dar cel mai bine și mai mult Isus ni l-a făcut cunoscut pe Tatăl.

Mai mult ca sigur că cel mai important lucru la finalul călătoriei noastre ar fi ca cei de lîngă noi să confirme că și noi l-am făcut cunoscut pe Tatăl.

Advertisements

2 comments on “Călătorie spirituală?

  1. Cred că de maparea călătoriei spirituale m-am prins și de unul singur… fără profi de cristologie… 🙂 În rest, de acord cu concluziile tale. Mai ales cu a din urmă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s