Încă un ofensat. Șeful e ofensat…


PF Daniel subliniază că “lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluţii alternative la notă constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplină şcolară”

Sincer vorbind mie mi se pare că orice formă de învățămînt religios, ca disciplină școlară, bazată pe o evaluare ce ierarhizează, este de factură fariseică. De ce? Pentru că religia, în cazul nostru religia creștină sau creștinismul, nu are o astfel de categorie, adică o evaluare prin note sau evaluarea la timpul prezent. În cazul creștinismului evaluare este la timpul trecut în ceea ce-l privește pe credinciosul adormit, deci aflat dincolo și la timpul viitor în ceea ce-l privește pe credinciosul aflat încă în viață. Restul sunt fariseisme prezente într-un domeniu ipotetic și inutil.

În plus aici este vorba despre copii.

Tot din această cauză mi se pare total inadecvată întrecerea pe acest subiect, al religiei și religiozității, în categoria olimpiadelor. Copiii care au niște cunoștințe despre religie să se întreacă și să se determine cine, care dintre ei știu mai multe. Pentru ce? Ca să ne dăm fariseismul pe față? Unii farisei dintre noi să fie mai buni ca alți farisei. Nobilă îndeletnicire!

Păi esența creștinismului spune că nu contează dacă știi mai multe, ci dacă faci mai multe. Și dacă faci prin credință. Du-te și fă la fel sau du-te și nu mai păcătui sunt niște îndemnuri prea tari pentru niște suflete aflate la începutul vieții.

Evident ele pot declanșa reacții conștiente, dar în același timp nu avem nici o garanție că nu vor constitui în inconștient, modelul unei vieți fără reflecții, fără evaluări ulterioare și fără nuanțe ce pot duce adesea la apariția unor extreme: legalism cinic sau conservatorism, dar și o posibilă superficialitate, o continuă infantilitate religioasă marcată de impactul unei descoperiri înainte de termen…

Gîndindu-mă la evaluarea religiei și la responsabilitatea ei, la învățămîntul religios, îmi trece prin minte scena din A Few Good Men. Lucrurile pot degenera, așa cum au degenerat acolo și s-a ajuns la disputa dintre adevăr și cît de benefic sau malefică este aflarea și corectarea adevărului.

Sau dacă vă aduceți aminte de Beyond the Hills. Cum au degenerat lucrurile acolo. Pentru că exista un sistem de evaluare. Și bineînțeles unul de aplicare a sistemului de evaluare.