Zarkandia could help Ukraine


Remember the green men in southeastern Ukraine that Putin said he had no idea who they were and where they came from? That anyone can buy the equipment from the corner store? Zarkandia, a country where there are planes at the corner airport, could help Ukraine in the same way.

What country is Zarkandia? Obviously a country Putin has no idea about. You have no idea either. No one has, but that doesn’t matter. Zarkandia is a borderless virtual country. It can declare itself a state and have an army. Among the benefits: she can’t be bombed by Putin.

Zarkandia does not need Russian oil, gas or gold. Zarkandia is a free country. And Zarkandia does not fear anybody.

And she can intervene wherever she wants because she can’t be constrained by a weapon. Any virtual currency can be used as a currency, especially since virtual currency is usually banned by the aggressor and / or totalitarian states.

So soon Zarkandia will buy Soviet-Russian weapons from any country in the world and send them to eastern Poland or directly to Ukraine. And Putin can’t do anything.

And by using Putin’s weapons at a higher and more sophisticated level, Zarkandia can defeat Russia. I hope to be the first citizen of Zarkandia from a sea of ​​citizens on the planet. Aliens are not excluded.

Slava Zarkandia!

Zarkandia ar putea ajuta Ucraina


UP-date: relevanța postului în lumina declarațiilor lui Putin din 27.04: amenințare directă pentru Occident: „Dacă cineva intervine în situația din Ucraina, răspunsul va fi fulgerător. Rusia va folosi mijloace pe care oponenții săi nu le au.”

Mai ţineţi minte omuleţii verzi din sud-estul Ucrainei despre care Putin spunea că habar n-are cine sunt şi de unde vin? Că oricine poate achiziţiona echipamentul de la magazinul din colţ? Zarkandia, o ţară în care se găsesc avioane la aeroportul din colţ ar putea ajuta Ucraina în acelaşi stil.

Ce ţară este Zarkandia? Evident o ţară despre care Putin habar n-are. Nici dumneavoastră n-aveţi habar. Cam nimeni nu are, dar asta nu contează. Zarkandia este o ţară virtuală fără graniţe. Ea se poate declara stat şi poate avea o armată. Printre avantaje: nu poate fi bombardată de Putin.

Zarkandia n-are nevoie de petrolul, gazul sau aurul rus. Zarkandia este o ţară liberă. Şi Zarkandia nu se teme de nimeni.

Şi poate interveni unde vrea pentru că nu poate fi constrânsă de vreo armă. Ca monedă poate folosi orice monedă virtuală, mai ales că de obicei moneda virtuală este interzisă tocmai de statele agresoare şi/sau totalitare.

Deci în scurt timp Zarkandia va achiziţiona armamentul de origine sovietică-rusească din orice ţară de pe glob şi îl va trimite în estul Poloniei sau direct în Ucraina. Şi Putin nu poate face nimic.

Şi folosind armele lui Putin la un nivel mai înalt şi mai sofisticat Zarkandia poate învinge Rusia. Sper să fiu primul cetăţean al Zarkandiei dintr-o mare de cetăţeni de pe întreaga planetă. Extratereştri nu sunt excluşi.

Slava Zarkandia!