Arhiepiscopia Aradului, un Absurdistan


Aradon consemnează: https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/arhiepiscopia-aradului-un-absurdistan-1289458/

ARAD. Am început documentarea acestui articol încă de la sfârşitul lunii iulie, când am transmis Arhiepiscopiei Aradului o cerere de informaţii publice, în baza Legii 544/2001. Am adresat cinci întrebări legate de ocuparea prin concurs a unor posturi vacante de preot la parohii din judeţul Arad. Subiectul ne-a interesat cu atât mai mult cu cât în această perioadă, în contextul pandemiei de coronavirus, legea prevede interzicerea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În plus, în mediul public circulă tot felul de legende despre modul în care sunt vacantate cu dedicaţie unele parohii sau despre preţul plătit pentru ocuparea lor. Pentru a nu da curs fantasmagoriilor, ni s-a părut firesc să ne adresăm Arhiepiscopiei, că doar aceasta e instituţia care rânduieşte lucrurile în domeniu!

Cum spuneam, am pus cinci întrebări. După un schimb de e-mail-uri şi de telefoane, am primit răspunsul în 12 zile. Dar s-a răspuns doar parţial şi evaziv întrebărilor noastre. Am crezut că din neatenţie, neştiinţă sau nepăsare. Motiv pentru care am revenit cu întrebări suplimentare pe aceeaşi temă „pentru a nu lăsa loc de neclarităţi şi interpretări” – după cum le-am şi precizat celor de la Arhiepiscopie. Se pare, însă, că noile întrebări nu le-au prea plăcut. Spunem asta pentru că nici acum, la 30 de zile după ce le-am transmis, nu am primit vreun răspuns la ele. Asta în ciuda faptului că vineri, 4 septembrie, ni s-a promis că „luni vi-l trimit, că nu mai sunt la birou” (pr. Vasile Cucu, secretar eparhial). Iar când am întrebat luni seara unde e răspunsul, nu ni s-a mai răspuns nimic. Deh, tăcerea e sfântă! Sau e vorba doar de sfidarea laicilor?

În loc de răspunsuri, însă, am avut parte de presiuni. Personaje mai mult sau mai puţin importante din urbe ne-au contactat pentru a ne aborda în legătură cu articolul de faţă.

Iar această situaţie – la originea căreia stau clerici – nu prea se încadrează în linia preceptelor bisericeşti. Şi această situaţie (cu totul jenantă, altfel) ne încurajează să presupunem că nu neatenţia, neştiinţa sau nepăsarea au stat la baza răspunsurilor evazive sau incomplete ale Arhiepiscopiei, la prima noastră serie de întrebări. Această situaţie, adăugată tăcerii Arhiepiscopiei la cea de a doua serie de întrebări, ne obligă să ne gândim de două ori înainte de a cataloga drept fantasmagorii poveştile strâmbe cu preoţi spuse, uneori, chiar la uşa bisericii.

Întrebări şi (ne)răspunsuri

Vă propunem, mai jos, să aflaţi care sunt întrebările iniţiale adresate de Jurnal arădean/ Aradon Arhiepiscopiei, răspunsurile primite, dar şi precizările pe care le-am formulat ulterior şi întrebările suplimentare (la care nu am mai primit răspuns).

1.Câţi preoți au fost instalați în cadrul Arhiepiscopiei Aradului începând din luna aprilie până în prezent? În ce parohii?

Începând cu luna iunie au fost vacantate posturi clericale din mediul urban, 4 şi mediul rural, 12. Posturile clericale vacante au fost ocupate prin concurs de dosare şi prin transfer. Un număr de 9 preoţi au fost instalaţi la parohii de către Părinţii Protopopi de la Protopopiatele de care aparţin aceste parohii, urmând ca în luna august a.c., să fie instalaţi un număr de 4 preoţi. Urmarea vacantării începând cu luna iulie a altor posturi clericale (conform listei de parohii vacante de pe site-ul Arhiepiscopiei Aradului) au rezultat un număr de 8 posturi vacante din care 4 sunt ocupate şi preoţii vor fi instalaţi în parohii în decursul lunii august, conform prevederilor art.123 alin.(1)-(4) din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

*Am solicitat date privind numărul preoţilor instalaţi începând din luna APRILIE. Aţi prezentat date începând din luna IUNIE. Asta înseamnă că din aprilie până în iunie nu a fost vacantată şi ocupată prin concurs nicio parohie? E corectă această presupunere?

*Am solicitat (şi) nominalizarea parohiilor vacantate. Nu aţi transmis această informaţie (aţi precizat doar câte sunt din mediul urban şi câte sunt din mediul rural). Căutând pe site-ul Arhiepiscopiei „începând cu luna iunie”, am găsit doar 13 parohii vacantate, nu 16 – cum se precizează în răspunsul dvs. Din cele 13 parohii, 3 sunt în mediul urban (Arad-Centru, Arad-Faleza Sud, Arad-Şega I), iar 10 sunt în rural (Zăbrani, Ostrov, Târnova, Beliu, Iermata, Şomoşcheş, Cermei, Agrişu-Mic, Moneasa, Pleşcuţa). E corect?

Diferenţa de 3 parohii (2 în rural, 1 în urban) s-ar putea regăsi într-un anunţ de concurs din luna mai, în care sunt vizate parohiile Secaş, Rădeşti şi Pecica I. E corect?

În ceea ce priveşte parohiile vacantate în luna iulie, ar fi vorba de: Fiscut, Sânpaul, Corbeşti, Seliştea, Iermata, Şilindia, Revetiş, Secaş. E corect? Vă rog să mai precizaţi care sunt cele 4 parohii ocupate.

2.Care sunt situațiile ce au condus la vacantarea posturilor?

Vacantarea posturilor clericale au fost ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare a preoţilor şi ca urmare a transferului pe posturile vacante, conform prevederilor art.88 alin (14) şi (15) din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

3.În ce condiții au fost ocupate posturile vacante? (concurs, transfer etc.)

Posturile clericale sunt vacantate pentru transfer sau numire în mediul urban sau rural, transfer prin depunere de dosare şi prin organizarea unui concurs cu probe scrise, orale şi a unei probe practice de slujire, cu tematică din domeniu, conform prevederilor art.124 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

4.În cazul posturilor ocupate prin concurs, cum a fost posibilă organizarea concursurilor în contextul restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus?

Concursul pentru posturile de preot din mediul urban a fost organizat şi s-a desfăşurat în iulie a.c., respectiv data de 28 şi 29, cu respectarea normelor şi măsurilor de igienă şi protecţie stabilite de autorităţi şi în conformitate cu dispoziţiile Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

*Vă rog să transmiteţi câteva date suplimentare.

Întrucât în răspunsul pe care l-aţi transmis faceţi referire doar la data desfăşurării concursului pentru posturile de preot din mediul urban, vă rog să precizaţi când a avut loc concursul pentru posturile de preot din mediul rural.

Întrucât în această perioadă, în contextul pandemiei de coronavirus, legea prevede suspendarea oricărui tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, presupun că Arhiepiscopia (Biserica) a beneficiat de o derogare. E corectă această presupunere?

Vă rog să precizaţi EXPLICIT care sunt „dispoziţiile Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române” (invocate în răspunsul dvs.) în conformitate cu care s-a organizat concursul pentru ocuparea parohiilor vacante. (Prin EXPLICIT înţeleg: numărul hotărârii, data emiterii, numărul articolului, textul prevederii/ paragraful, data intrării în vigoare).

5.Mai există disponibile posturi de preot în acest moment? În ce parohii?

Ca o măsură a transparenţei decizionale, toate posturile vacante clericale sunt afişate pe site-ul Arhiepiscopiei Aradului, aspect notat în articolele de presă ale publicaţiei pe care o reprezentaţi, la Oficiile Protopopeşti din teritoriu şi la Centrul Eparhial.

Pe site-ul Arhiepiscopiei Aradului este publicată lista cu cele 7 posturi vacante începând cu 1 august 2020 şi poate fi consultată de toţi cei interesaţi, iar pentru ocuparea posturilor vacante pot depune dosare de candidare toţi cei care îndeplinesc condiţiile statutare.

Oamenii Bisericii

Răspunsurile Arhiepiscopiei Aradului la prima noastră serie de întrebări sunt asumate de către pr. Silviu Faur, consilier administrativ-bisericesc, şi pr. Vasile Cucu, secretar eparhial – ale căror semnături olografe figureză pe documentul transmis de instituţie către Jurnal arădean/ Aradon. Presupunem că tot lor le aparţine şi decizia de a nu răspunde la cea de a doua serie de întrebări.

Inexplicabila tăcere

Concursurile pentru ocuparea de posturi în instituţiile publice au fost interzise prin lege pe durata stării de alertă. Conform art.27, alin.(3) din Legea nr. 55/15 mai 2020, concursurile pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante sunt suspendate pe durata stării de alertă. Excepţie de la această regulă fac instituţiile şi autorităţile publice care pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile avute şi de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi „exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă”.

Nu ne imaginăm că cineva din Arhiepiscopia Aradului e atât de inconştient încât să-şi asume organizarea unor concursuri fără temei legal. Dar nu putem înţelege de ce Arhiepicopia refuză să precizeze explicit prevederile legale pe baza cărora a organizat concursurile pentru ocuparea parohiilor vacante.