A bătut la uşa mea Isus? Cînd?


De cele mai multe ori, şi acest cîntec cît se poate de dramatic vine să sublinieze perfect aceasta, celor ce vin la evanghelizările ţinute în adunări li se spune sau li se cîntă pe un ton dramatic că Isus a bătut la uşa inimii lor. După cum spune textul cîntecului, bietul bătător la uşă este într-o stare vai de el şi îl imploră să îi deschidă. Nimic mai fals. Isus Cristos este Dumnezeu, este în ceruri şi nu bate aşa la uşa inimii cuiva. În Apocalipsă el stă şi bate la uşa unei singure Biserici, cea din Laodicea, nu la uşa unei inimi, nici măcar la uşa unei inimi păgîne. Dar se mai întîmplă să ne ia valul şi să-i facem pe cei ce nu sunt creştini să verse o lacrimă pentru bietul Isus, că doar-doar îşi vor deschide inima pentru el. La urma-urmei, Isus ne spune că va intra acolo unde cel ce îi aude glasul deschide de bunăvoie, nu de mila celui care arăta prea puţin fotogenic după răstignire.

Deci Isus nu stă şi bate acum la uşa inimii tale, iar tu fiindu-ţi milă poate te înduri de el să-l adăposteşti şi îl primeşti. Din contră, Isus stă la dreapta Tatălui, împărăţind sau cîrmuind universul şi vine în curînd să judece morţii şi vii. Ai idee de ce? Sau ai idee ce putere are dacă va face asta?