Date importante din Istoria Bisericii


Aprilie 30 moartea lui Isus Cristos

32                               convertirea lui Pavel

înainte de 44 primii barbari devin creştini

49                               conciliul de la Ierusalim; misiunea la barbari aprobată

62/63                    martirajul lui Iacov, fratele lui Isus

64-65                    persecuţia lui Nero de la Roma, martirajul lui Petru

BISERICA SE ORIENTEAZĂ: CĂDEREA IERUSALIMULUI

70                                 distrugerea Ierusalimului de către Titus

117                             martirajul lui Ignaţie la Roma

140                             activitatea lui Marcion la Roma

155                           martirajul lui Polycarp de Smirna

177                           persecutarea creştinilor în Galia de către Marcus Aurelius

180-200             standardizarea creştinismului: canonul Noului Testament, credeul, autoritatea episcopilor

249-251     prima mare persecuţie în întregul imperiu roman

312/313 legalizarea creștinismului în imperiu după bătălia de la podul peste Milvius

325 REALITĂŢILE IMPERIULUI: CONCILIUL DE LA NICEEA

330          Constantin mută capitala imperială de la Roma la Constantinopol, a doua Romă

358           Vasile supranumit cel Mare fondează mănăstirea Annesos în Pont, conform monahismului răsăritean; monahismul aliniat bisericii tradiționale.

380            Creştinismul devine credinţa oficială a Imperiului Roman în vremea împăratului Teodosie supranumit cel Mare

387              de Paşte,   botezul lui Augustin

391-92      închiderea prin lege a tuturor templelor necreștine din Imperiu

410             cucerirea Romei de către Alaric, regele arian al vizigoţilor

451 DOCTRINĂ, POLITICĂ ŞI VIAŢA CONFORM CUVÂNTULUI: CONCILIUL DE LA CHALCEDON, papa Leon I

476              ultimul împărat roman de apus detronat de ostrogoţi

482            împăratul Zenon I emite edictul Henotikon încercînd reconcilierea dintre ortodocşi şi monofiziţi.

496              creştinarea lui Alaric, regele francilor

529              Benedict de Nursia, fondează mănăstirea Monte-Casino; universitatea păgână din Atena este închisă şi înlocuită cu cea creştină din Constantinopol.

530 SALVAREA MONASTICĂ A BISERICII: REGULA BENEDICTINĂ

534              este publicat Codul lui Iustinian, creştinismul este religia de stat a imperiului.

553             Al cincilea Sinod Ecumenic  de la Constantinopol, încearcă împăcarea dintre calcedonieni şi ne-calcedonieni. Este condamnat ca eretic Origen (decedat deja).

589            Sinodul din Toledo, formula ex patre filioque este adăugată la Crezul Niceo-Constantinopolitan pentru a combate arianismul.

590-604                papa Grigore supranumit cel Mare

iunie 622          Hegira, fuga lui Muhammad de la Mecca la Medina, începutul islamului

636                    cucerirea Ierusalimulului de arabii musulmani după bătălia de la Yarmouk

moare Isidor de Sevilla, părintele bisericesc cu care se încheie perioada patristicii de limbă latină.

646                Alexandria este cucerită de arabii musulmani, punând capăt la aproape zece secole de civilizaţie greco-romană în Egipt

674-78        Primul asediu arab al Constantinopolului

680-681      Al şaselea Sinod Ecumenic (de la Constantinopol) condamnă erezia monotelistă (o variantă a ereziei monofizite).

685                primii monahi pe Muntele Athos

715                construirea Marii Moschei din Damasc peste Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul; moscheea Al-Aqsa este construită deasupra Bisericii Sfânta Maria a lui Iustinian.

732/733              Carol Martel îi înfrânge pe arabii musulmani în bătălia de la Tours (Poitiers)

749                 moare Ioan Damaschin, cel mai însemnat iconodul (apărător al icoanelor) în disputa iconoclastă din secolul al VIII-lea. Cu el se încheie perioada patristică.

750                 Falsul document Donaţia lui Constantin este folosit de Papa Ştefan al II-lea pentru a justifica pretenţiile teritoriale şi jurisdicţionale ale episcopului Romei.

787                 Al Şaptelea Sinod Ecumenic  de la Niceea condamnă iconoclasmul și stabilește cinstirea icoanelor: declarînd că adorarea (latreia) îi este datorată doar lui Dumnezeu, iar cinstirea (doulia) icoanelor

Crăciun 800   CULMEA CREŞTINĂTĂŢII de vest: încoronarea lui Carol cel Mare de către papa Leon III

861               Chiril şi Metodie pleacă din Constantinopol pentru a-i converti pe slavi

870             convertirea sârbilor.

1000            creştinarea Groenlandei şi Islandei.

1008              convertirea Suediei.

1054              DESPĂRŢIREA FORMALĂ DINTRE EST ŞI VEST: marea schismă (din diverse și vechi cauze)

1073                Hildebrand devine Papa Grigore al VII-lea şi începe reformele gregoriene (celibatul clerului, primatul papal faţă de imperiu, dreptul papei de a-i destitui pe împăraţi)

1099                 cucerirea Ierusalimului de către cruciaţi

1204                 cruciaţii celei de a IV-a cruciade cuceresc Constantinopolul, ruinând oraşul; se consideră că acest act a definitivat schisma.

1198-1216         Inocenţiu III,  zenitul puterii papale

1280                    sfârşitul (formal) al cruciadelor

1309-1377       papii de la Avignon

1338                   Sfântul Grigorie Palama (1296-1359): Triadele în apărarea Sfinților Isihaști

1410                  Andrei Rubliov pictează Sfânta Treime.

6 iulie 1415  arderea pe rug a lui Jan Huss la Conciliul de la Constanţa; ia sfârşit schisma occidentală

1438-9             Sinodul ecumenic de la Ferrara-Florenţa

1444              Lorenzo Valla dovedește că Donaţia lui Constantin este falsă.

1448              Biserica Ortodoxă Rusă îşi declară unilateral independenţa faţă de Constantinopol.

1452              Unirea Bisericilor Romano-Catolică şi Ortodoxă în Haghia Sophia urmând condițiile Apusului, când împăratul Constantin al XI-lea Paleologul cere proclamarea unirii.

1453             Constantinopolul este cucerit de către turcii otomani, punând capăt Imperiului Roman; Haghia Sophia este transformată în moschee.

1480             Instituirea Inchiziţiei spaniole

31 oct 1517  Martin Luther afişează cele 95 de teze ce pun sub semnul întrebării indulgenţele

1521           ÎNCEPUTUL PROTESTANTISMULUI: DIETA DE LA WORMS

1530       Henric VIII rupe biserica din Anglia de Roma declarându-se capul bisericii naţionale

1534            O NOUĂ EUROPĂ: ACTUL ENGLEZ AL SUPREMAŢIEI

1536             Jean Calvin publică Instituţiile Religiei Creştine.

1540            REFORMA CATOLICĂ ŞI CURSA PENTRU CONVERTIREA LUMII LA CREŞTINISM: sept 1540 Societatea lui Isus (iezuiţii) aprobată de papă

1541-1564  Calvin la Geneva

1543                moartea lui Nicolaus Copernicus şi publicarea lucrării sale despre mișcarea planetelor

1545-1563     conciliul de la Trent

1551                  Sinodul celor O Sută de Capitole din Rusia

1555                  pacea de la Ausburg

1589                   autocefalia Bisericii Rusiei recunoscută; Întîistătătorul primeşte titlul de patriarh.

1596                   Unirea de la Brest-Litovsk, prin care câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineni şi bieloruşi, sub guvernare poloneză, părăsesc ortodoxia şi recunosc autoritatea papei de la Roma, fără să-şi abandoneze liturghia bizantină şi obiceiurile, luând fiinţă astfel biserica Unită cu Roma

1642                  Sinodul de la Iaşi revizuieşte Mărturisirea de credinţă a lui Petru Moghilă, prin îndepărtarea pasajelor de strictă inspirație catolică şi confirmarea canonicităţii unor cărţi deuterocanonice.

1646                  Unirea de la Uzgorod, 63 de preoți ortodocşi din Maramureş, care țineau atunci de Regatul Ungariei, se alătură Bisericii Catolice în termeni similari celor prevăzuți prin Uniunea de la Brest din 1596.

1648                    pacea de la Westfalia, sfârşitul Războiului de 30 de ani

1672                   Sinodul de la Ierusalim este convocat de Patriarhul Dositei Notara: este combătură Mărturisirea de credință de inspirație calvină a lui Chiril Loukaris şi este definită poziţia doctrinară ortodoxă față de cea romano-catolică şi protestantă, se defineşte canonul biblic ortodox; hotărârile sinodului sunt ulterior semnate de toţi cei cinci patriarhi (inclusiv Rusia); ediţia din 1911 a Encyclopædia Britannica numeşte Sinodul din Ierusalim ,,cea mai importantă mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe din ultimii 1000 de ani.”

1698-1701         Unirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, apariţia Bisericii Greco-Catolice din Transilvania

1721                    ţarul Petru I al Rusiei înlocuieşte instituția patriarhatului cu aceea a Sfântului Sinod.

1738                    NOUA PIETATE: CONVERTIREA FRAŢILOR WESLEY

1782                    Prima ediţie a Filocaliei

1789                     constituţia USA prevede libertatea religioasă şi separarea religiei de stat

1789                     REVOLUŢIA FRANCEZĂ

1830                  În Rusia începe mişcarea slavofilă care încearcă să întărească valorile creştine ortodoxe şi tradiţiile culturale slave, denunţând „occidentalizarea” promovată de Petru cel Mare şi Ecaterina cea Mare, favorizând mistica rusă împotriva raţionalismului occidental.

1848               Scrisoarea Patriarhilor Răsăriteni condamnă filioque ca erezie, declară Biserica Romano- Catolică eretică, schismatică şi în apostazie, repudiază ultramontanismul şi declară Sinodul lui Fotie din 879-880, „Al Optulea Sinod Ecumenic.”

1854                apariția dogmei Imaculatei Concepţii a Fecioarei Maria în Biserica Catolică

1856-1939           Sigmund Freud

1859                       Ch Darwin (1809-1882) publică Originea speciilor

1863                        secularizarea averilor mănăstireşti în Principatele Unite

1865                       Biserica României îşi declară independenţa faţă de Biserica Constantinopolului

1870                      Conciliul Vatican I. Papa infailibil ex cathedra

1872                    Sinodul de la Constantinopol condamnă erezia etnofiletismului (discriminarea pe motive etnice, precum și certurile cu caracter național din sânul Bisericii).

25 aprilie 1885  recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol

1906                   fenomenul Azusa Street: începutul penticostalismului

1910   O CREDINŢĂ PENTRU TOATĂ LUMEA: CONFERINŢA MISIONARĂ DIN EDINBURGH

30 iulie 1925    BOR este ridicată la rang de patriarhie, iar primul patriarh e Miron Cristea.

1948                  fondarea WCC la Amsterdam
1962-1965      Conciliul Vatican II

1968                  moare Karl Barth

1993                 moare Dumitru Stăniloae

2005                moare Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea

7 comentarii la “Date importante din Istoria Bisericii

 1. Multumesc mult pentru acest articol.Istoria Bisericii a ramas un domeniu care prezinta interes pentru mine.Profesorul meu de istoria bisericii din facultate a avut un rol important in dezvoltarea acestei pasiuni.

 2. Vin cu câteva propuneri:
  636 – Moare Isodor de Sevilla, părintele bisericesc cu care se încheie perioada patristicii de limbă latină.
  680-681 – Al șaselea Sinod Ecumenic (de la Constantinopol) condamnă erezia monotelistă (o variantă a ereziei monofizite).
  749 – Moare Ioan Damaschin, cel mai însemnat iconodul (apărător al icoanelor) în disputa iconoclastă din secolul al VIII-lea. Cu el se încheie perioada patristică.
  1870 – Conciliul Vatican I.
  1872 – Sinodul de la Constantinopol codamnă erezia etnofiletismului (discriminarea pe motive etnice, precum și certurile cu caracter național din sânul Bisericii).
  25 aprilie 1885 – recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol
  30 iulie 1925 – BOR este ridicată la rang de patriarhie, iar primul patriarh e Miron Cristea.
  1962-1965 – Conciliul Vatican II

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s